اعضاي سابق

 

 
دانشجويان پسا دكتري
 

هومن سجاديان

 

 

===========================================================================================================

دانشجويان دكتري

 
  محسن معبودي

 

توسعه روش حداقل واريانس تعميم يافته غيرخطي در پايش عملكرد سيستم‌هاي كنترل فرآيند
 
 
  پيمان باقري كلجاهي

 

                         تنظيم پارامترهاي كنترل پيش بين چندمتغيره

 

  اميد نمكي شوشتري

 

                         كنترل تطبيقي مقاوم مبتني بر كليدزني و با سرپرستي

 

 

============================================================================================================

دانشجويان كارشناسي ارشد

 

 

 

 زينب قاسميان يزدي

 

طراحي كنترل‌كننده حداقل واريانس تعميم يافته غيرخطي مقاوم براي مدل سري ولترا

 
 
 

 طاهره غلامي نژاد

 

تنظيم تطبيقي كنترل كننده پيش بين مبتني بر مدل بر اساس روش تحليلي

 
 
 
 

 شهاب الدين توحيدي

 

تخصيص كنترل

  
 

 پيمان باقري

 
 

طراحي و پياده سازي كنترل چند متغيره pH

 

 عليرضا برزگر

 

 

 سامان سيروس

 

طراحي سيستم هاي كنترل پيش بين سريع با استفاده از روش هاي پيشرفته بهينه سازي

 

 وحيد مردانلو

 

مدلسازي و كنترل سيستم هاي پيچيده بر اساس فضاي حالت

 

 فروغ رضايي

 

كنترل آشوبناك زمان-فضايي آريتمي قلب با فيدبك تاخيري

 

 ثريا مرادي

 

پايدار ساز لورنز با فيدبك تاخيري چند متغيره در حوزه فركانس

 

 مريم حنطه زاده

 

استفاده از بردار جهت صفر در طراحي سيستم هاي كنترل چند متغيره غير مينيمم فاز به روش QFT

 

 

 زليخا عبداللهي

 

كنترل چند متغيره توربين گازي به روش كنترل غيرمتمركز

 

 محمد عبدالله پوري

 

كنترل پيش بين پايدار چندگانه مبتني بر مدل با گذر بدون پرش

 

رامين مهران

 

 

 حميد نورزاده

 

 

 سپيده پورآزرم

 

 

 زينب تهراني

 

 

 ثمانه حشمت زاده

 

كنترل دستگاه pH به روش رگولاتور خودتنظيم

 

 احسان پيماني

 

 

 اميررضا نشاسته ريز

 

 

تنظيم خودكار كنترل كننده هاي پيش بين تعميم يافته GPC 

 

لاون سلطانيان

 

 

كنترل اهداف چندگانه با رويكرد كليدزني و با سرپرستي

 

 

 جعفر شالچيان

 

طراحي كنترل كننده مدل چندگانه بر اساس شناسايي زير فضا

 

 محمد قاضي مغربي

 

 

تنظيم پارامترهاي كنترل ماتريس ديناميكي DMC

 

 

 اكبر توحيدي

 
 

كنترل ژنراتورهاي DFIG نيروگاه بادي جهت رديابي بيشينه توان قابل جذب در سرعت هاي مختلف باد

 

 

علي شمس الدين لو

 

 

 هادي صادقي شرامين

 

 

اشتراك گذاري حالت در سيستم هاي چند متغيره و كاربرد آن در كنترل كليدزني


 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1395/08/15
تعداد بازدید:
3265
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.