اعضاي فعلي
    

دانشجویان دکتری

=================================================================================================================================================================

     انسیه نوبختی

 
 

کنترل سیستم‌های پیچیده چند آشوبی به روشOGY

 

موضوع

 

 

nobakhti@ee.kntu.ac.ir

 

 پست الکترونیک

 
 

 
   
 

مجتبی نوری منظر


    
 

کنترل تطبیقی ابطال ناپذیر

 

موضوع 

m.noorimanzar@ee.kntu.ac.ir

 پست الکترونیک

 

وب سایت شخصی

 

  
 

مهدی نادری

   
 

کنترل تحمل پذیر عیب با استفاده از کنترل تطبیقی تخصیص محرک های افزونه به روش معکوس مجازی در امتداد فضای پوچ

 

موضوع 

naderi.ut@gmail.com

 پست الکترونیک 

 
   
 

لیلا مهری

    
 

ارزیابی عملکرد سیستم ها

 

موضوع 

leila.mehri@ee.kntu.ac.ir

 پست الکترونیک

 


 


  
 
 
 
 
=================================================================================================================================================================


 

دانشجویان کارشناسی ارشد

 

 

 

    
    

QFTطراحی کنترل کننده پیش بین 

برای مولد بخار و پیاده سازی روی چهار تانک 

موضوع
 

 

farzanenavidi@mail.kntu.ac.ir 

 

 پست الکترونیک

   

 

 
 
 
 

  
 


    
  

طراحی کنترل کننده پیش بین حداقل واریانس تعمیم یافته غیرخطی برای پایش عملکرد

موضوع

 

amin_sheikhi93@email.kntu.ac.ir

 

 پست الکترونیک

   

 

 
 
 
 
 

Ali Rezaei

DDC

موضوع


پست الکترونیک

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1401/11/15
تعداد بازدید:
4708
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.